Tillsynsmeddelande 18.6.2014 – 39/2014

Den nya kreditinstitutslagen kommer inte att trädä i kraft den 1 juli 2014

Enligt uppgifter från finansministeriet kommer den nya kreditinstitutslagen och övriga lagar som hänför sig till den, genom vilka det nya kreditinstitutsdirektivet (CRD IV) genomförs, inte att träda i kraft den 1 juli 2014. Den beräknade tidpunkten för ikraftträdandet är i mitten av augusti.