Tillsynsmeddelande 21.10.2014 – 68/2014

Ändring: Ändrade föreskrifter och anvisningar 3/2013 om handläggning av kundklagomål träder i kraft 1.1.2015

I motsats till tidigare information (i tillsynsmeddelandet 17.10.2014) träder föreskrifterna och anvisningarna 3/2013 om handläggning av kundklagomål i kraft den 1 januari 2015.

Närmare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Jarmo Parkkonen, telefon 010 831 52 55, e-post jarmo.parkkonen(at)fiva.fi
  • marknadsövervakare Eeva-Liisa Raitanen, telefon 010 831 55 53, e-post eeva-liisa.raitanen(at)fiva.fi

Bilagor