Tillsynsmeddelande 30.12.2014 – 92/2014

AIF-förvaltare har fogats till tillämpningsområdet för FINREP- och COREP-föreskrifterna och anvisningarna

Till tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 20 / 2013 Rapportering av finansiell information (FINREP) har fogats AIF-förvaltare samt filialer i Finland till AIF-förvaltare som auktoriserats i en annan EES-stat. Filialer i Finland till fondbolag från tredje land har på motsvarande sätt strukits från tillämpningsområdet.

Uppgifter om kommissionens genomförandeförordning har fogats till kapitel 2 i Föreskrifter och anvisningar 20 / 2013.

AIF-förvaltare har fogats till tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 26 / 2013 Sameuropeisk rapportering (COREP).

Föreskrifterna träder i kraft den 31 december 2014.

Mer upplysningar lämnas av

  • analytiker Sinikka Taskinen, telefon 010 831 5239, e-post sinikka.taskinen(at)fiva.fi
  • riskexpert Riku Thilman, telefon 010 831 5539, e-post riku.thilman(at)fiva.fi

Bilagor