Tillsynsmeddelande 25.4.2013 – 32/2013

Utredning om iakttagande av skälighetsprincipen inom livförsäkring: Bolagen har blivit bättre på information

Finansinspektionen har publicerat den tredje utredningen av skälighetsprincipen.

Enligt utredningen har bolagen förbättrat sin information om skälighetsprincipen, efter att de ålades att publicera sin skälighetsprincip och lämna en utredning om hur principen iakttagits.

Finansinspektionen uppdagade inga betydande problem i iakttagandet av skälighetsprincipen. Visserligen tas fördelningen av överskottet mellan försäkringstagarna och ägarna överlag sällan upp, trots att detta var ett av kraven när försäkringsbolagslagen förnyades.

Finansinspektionen kommer att fortsätta de bilaterala diskussionerna med bolagen om utveckling av informationen.

Upplysningar lämnas av

Jari Niittuinperä, ledande matematiker, telefon 010 831 5517.

Bilaga

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip under år 2011