Tillsynsmeddelande 21.10.2013 – 70/2013

Solvens II-tillsynsmötena har skjutits upp

Finansinspektionen arrangerar två möten med samma innehåll om reformen av försäkringslagstiftningen och EIOPAs interimistiska anvisningar samt om rapporteringen som inleds 2015 och genomförandet av rapporteringen i praktiken.

De tidigare meddelade mötena, onsdagen den 30 oktober klockan 13–16.30 och tisdagen den 5 november klockan 9.30–13.00, har skjutits upp till onsdagen den 27 november klockan 13–16 respektive torsdagen den 28 november klockan 9.30–12.30.

Inbjudningar till mötena skickas separat.