Tillsynsmeddelande 22.5.2013 – 39/2013

Offentligt samråd om upprättande av en gemensam marknad för individuella pensionsprodukter

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har gett ett samrådsdokument om upprättande av en gemensam marknad för individuella pensionsprodukter.

Dokumentet grundar sig på Europeiska kommissionens begäran om konsultation i juli 2012. Kommissionen har för avsikt att kartlägga vilka åtgärder som behövs med avseende på bestämmelserna om solvens och kundskydd vid inrättande av en gemensam marknad för individuella pensionsprodukter.
 
EIOPA ber intressenterna lämna sina kommentarer till samrådsdokumentet senast den 16.8.2013 till personalpensions(at)eiopa.europa.eu. Responsen ska skickas på engelska i enlighet med EIOPAs underlag och instruktioner.

Mer information och samrådsdokumentet finns på EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande matematiker Tarja Taipalus, telefon 010 831 5266.