Tillsynsmeddelande 25.4.2013 – 33/2013

Ny åtgärdstariff träder i kraft den 26 april 2013

Finansinspektionens nya åtgärdstariff träder i kraft den 26 april 2013.

Ändringarna i tariffen bygger på EU:s EMIR-förordning (648/2012).

Åtgärdstariffen finns på Finansinspektionens webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • jurist Jari Synkkänen, telefon 010 831 5200
  • jurist Harri Hirvi, telefon 010 831 5284.

Bilaga

Åtgärdstariffen