Tillsynsmeddelande 12.3.2013 – 20/2013

Ny åtgärdstariff träder i kraft den 12 mars 2013

Finansinspektionens nya åtgärdstariff träder i kraft den 12 mars 2013.

Ändringarna i tariffen bygger på de lagändringar som gjorts vid totalreformen av värdepapperslagstiftningen.

Åtgärdstariffen finns på Finansinspektionens webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • marknadsövervakare Merja Elo, telefon 010 831 5225 (värdepappersmarknadslagen, lagen om handel med finansiella instrument och lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet)
  • jurist Katarina Pesola, telefon 010 831 5243 (lagen om investeringstjänster)
  • jurist Jari Synkkänen, telefon 010 831 5200 (kreditinstitutslagen).

Bilaga

Åtgärdstariffen