Tillsynsmeddelande 5.11.2013 – 73/2013

Ändringar i betalningsinstitutsstandarden 6.1 – Finansinspektionen återinför två tidigare upphävda avsnitt

Finansinspektionen återinför två tidigare upphävda avsnitt i standard 6.1. Dessa är 8.3 Avtal om betaltjänster och 8.4 Kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Avsnitten hävdes felaktigt i samband med att föreskrifter och anvisningar 16/2013 Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster godkändes.

Den uppdaterade standarden träder i kraft den 6 november 2013.

Närmare upplysningar lämnas av

institutsansvarig Juha Eerikäinen, telefon 010 831 5322.

Bilaga

Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster (standard 6.1)