Tillsynsmeddelande 31.12.2013 – 91/2013

Föreskrifter och anvisningar om rapportering av finansiell information inom finanssektorn (FINREP)

Finansinspektionen utfärdade den 9 december föreskrifter och anvisningar om rapportering av finansiell information.

Föreskrifternas innehåll och syfte

Rapporteringen av finansiell information (FINREP) är en del av det utkast till teknisk standard (ITS) som Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) publicerade den 26 juli 2013. Standarden finns på http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-on-supervisory-reporting-requiremen-4. Den slutliga, bindande tekniska standarden ges genom Europeiska kommissionens förordning, som till alla delar är bindande och direkt tillämplig i medlemsländerna.

EBA har på sin webbplats http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa#search en avdelning för frågor och svar där alla tillsynsobjekt kan ställa frågor om tolkning av de nya reglerna.

Föreskrifterna och anvisningarna 20/2013 om rapportering av finansiell information inom finanssektorn innehåller anvisningar om inlämnande av tillsynsuppgifter till Finansinspektionen utgående från både kommissionens genomförandeförordning och nationella bestämmelser.

I Finland införs FINREP-rapporteringen vid ingången av 2014 och den gäller hela tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna 20/2013 ”Rapportering av finansiell information”. Uppgifterna enligt FINREP ska rapporteras första gången den 31 mars 2014.

FINREP-blanketterna tillsammans med FA- och FT-tabellbilagorna ersätter den nuvarande TATU-rapporteringen. Omfattningen av rapporteringen av tillsynsuppgifter och den första rapporttidpunkten har fastställts specifikt för varje blankett. Tabellen om rapporteringens omfattning och blankettformulär finns på sidan för föreskrifterna och anvisningarna.

Rapporteringsprogrammen publiceras den 15 januari 2014.

Ikraftträdande av föreskrifterna och anvisningarna

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2014, med undantag av avsnitt 3.1 och kapitel 4.

Avsnitt 3.1 och kapitel 4 i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft samma dag som kommissionens genomförandeförordning om inlämnande av tillsynsuppgifter ges ut.

Upphävda föreskrifter och anvisningar

När föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft upphäver de avsnitten om inlämnande av tillsynsuppgifter i föreskrifterna och anvisningarna 1/2013 ”Bokföring och årsredovisning inom finanssektorn”.

Närmare upplysningar lämnas av

  • analytiker Sinikka Loponen, telefon 010 831 5239, e-post sinikka.loponen(at)fiva.fi, och
  • redovisningsexpert Maj-Britt Tapiainen, telefon 010 831 5380, e-post maj-britt.tapiainen(at)fiva.fi (frågor om rapportinnehållet i FINREP).

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 20/2013: Rapportering av finansiell information