Tillsynsmeddelande 13.2.2013 – 11/2013

Finansinspektionens anvisningar om ETF-fonder och UCITS-fonder träder i kraft 18.2.2013

ETF-fonder och andra frågor som rör UCITS-fonder (ESMA/2012/832 SV) genom att omfatta dem som en del av Finansinspektionens föreskriftsamling. I anvisningen rekommenderar Finansinspektionen att tillsynsobjekten som omfattas av den iakttar ESMA:s riktlinjer.ESMA:s riktlinjer behandlar bl.a. användningen av beteckningen ”UCITS ETF”, om möjligheten att inlösa andelar i ETF-fonder samt allmänt om UCITS-fonder som använder sig av tekniker för effektiviserad värdepappersförvaltning (låne- och återköpsavtal) och använder finansiella derivatinstrument samt förvaltningen av säkerheter i samband med dessa tekniker och transaktioner, finansiella index samt närmare upplysningsplikter till investerare om fondernas verksamhet. I riktlinjerna ingår särskilda övergångsbestämmelser för de fonder som var verksamma innan riktlinjerna träder i kraft.

Finansinspektionens anvisning gavs den 4.2.2013 och den träder i kraft den 18.2.2013.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Eeva Granskog, telefon 010 831 5203, och
marknadsövervakare Paula Kirppu, telefon 010 831 5338.

Bilagor