Tillsynsmeddelande 23.7.2013 – 56/2013

EuVECA- och EuSEF-förordningarna i kraft den 22 juli 2013

Förordningarna om europeiska riskkapitalfonder (EuVECA, nr 345/2013) och fonder för socialt företagande (EuSEF, nr 346/2013) träder i kraft den 22 juli 2013. Förordningarna har samband med reglerna om alternativa investeringsfonder (AIFMD). Det finns en länk till förordningarna på vår webbplats under Reglering (AIFMD-projektet).

Bolag som förvaltar fonder vilka omfattas av tillämpningsområdet för förordningarna kan ansöka om registrering hos Finansinspektionen. Registreringsblankett finns på Finansinspektionens webbplats under Reglering (AIFMD-projektet). Blanketten finns för tillfället på finska. Den svenska versionen tillsätts senare.  Registreringsanmälan kan också vara fritt formulerad, förutsatt att den innehåller de uppgifter som ska lämnas in enligt förordningarna.

Ett bolag ska uppfylla villkoren enligt förordningarna innan det kan registreras.

Närmare upplysningar lämnas av

  • jurist Pia Palmén, telefon 010 831 53 18, fram till den 26 juli 2013 (och från den 3 september 2013)
  • marknadsövervakare Eeva Granskog, telefon 010 831 52 03, från den 29 juli 2013
  • jurist Katarina Pesola, telefon 010 831 52 43, från den 1 augusti 2013
  • marknadsövervakare Paula Kirppu, telefon 010 831 53 38, från den 5 augusti 2013

Bilaga

Registreringsblankett (på finska)