Tillsynsmeddelande 2.4.2013 – 22/2013

ESMA har publicerat frågor och svar angående ESMAs riktlinjer om ETFs och andra UCITS-fonder

ESMA (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) har 15.3.2013 publicerade på sin webbplats frågor och svar som berör ESMAs riktlinjer om ETFs och andra frågor som rör UCITS-fonder (2012/832/SV) som gäller från 18.2.2013. ESMAs riktlinjer har omfattats som en del av Finansinspektionens föreskriftsamling genom att utfärda en skild anvisning (Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2013), som gäller från 18.2.2013.

ESMAs dokumentet med frågor och svar kan i framtiden uppdateras genom att ta in nya frågor och svar.

Närmare upplysningar lämnas av

  • marknadsövervakare Eeva Granskog, telefon 010 831 5203
  • marknadsövervakare Paula Kirppu, telefon 010 831 5338.

Bilagor

  • ESMAs frågor och svar Questions and answers: ESMA’s guidelines on ETFs and other UCITS issues
  • ESMAs riktlinjer: Riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag
  • Föreskrifter och anvisningar 2/2013 Om ETF-fonder och andra frågor som rör UCITS-fonder