Tillsynsmeddelande 17.6.2013 – 46/2013

EIOPA publicerade resultaten av LTG-konsekvensstudien

EIOPA publicerade den 14 juni en rapport om resultaten av den s.k. LTG-konsekvensstudien, dvs. den tekniska konsekvensstudien om olika alternativ till solvensregler och beräkning av ansvarsskulden för försäkringsprodukter som innehåller långfristiga garantier (Long-Term Guarantees). Studien genomfördes våren 2013 på begäran av Europaparlamentet, rådet och kommissionen och har samband med förhandlingarna om att slutföra arbetet med Solvens II-regelverket (s.k. Omnibus II-direktivet). I konsekvensstudien deltog sju finländska försäkringsbolag.

Med anledning av studien rekommenderar EIOPA utöver vissa testade metoder även nya verktyg för hantering av långfristiga garantier. 

 EIOPA:s pressmeddelande

Upplysningar

  • ledande rådgivare Hely Salomaa, telefon 010 831 5500
  • ledande matematiker Jari Niittuinperä, telefon 010 831 5517.