Tillsynsmeddelande 5.12.2013 – 80/2013

EIOPA har publicerat riktlinjer och en rapport om konsumentskydd och lanserat en webbplats för konsumentupplysning

Riktlinjer och rapport om försäkringsförmedlares hantering av klagomål

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål, och en rapport om bästa praxis vid försäkringsförmedlares hantering av klagomål.

Riktlinjerna riktas till tillsynsmyndigheterna och de anknyter till EIOPAs uppgift att främja konsumentskyddet och samordna tillsynen. Riktlinjerna publiceras senare på medlemsstaternas officiella språk och därefter avser Finansinspektionen att foga dem till sin föreskrifts- och anvisningssamling.

  • Riktlinjerna
  • Rapporten 

Rapport om konsumenttrender 2012

EIOPA har publicerat en rapport om konsumenttrenderna inom försäkringssektorn 2012.

  •  Rapporten

Consumer Lounge – webbplats för konsumentupplysning

EIOPA har på sin webbplats lanserat engelskspråkiga sidor som innehåller information om 

  • hur konsumenterna kan välja finanssektorns produkter och hantera risker
  • hur konsumenterna ska göra i problemsituationer
  • länkar till olika tjänster som erbjuder finansiell information 
  • EIOPAs stärkning av sin ledande roll i främjandet av konsumentskyddet.

Webbplats för konsumentupplysning

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi, och
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi.