Tillsynsmeddelande 11.12.2013 – 82/2013

EIOPA har publicerat en rapport om bästa tillsynspraxis gällande utbildnings- och kompetenskrav för personer som deltar i distribution av försäkringar

EIOPA har publicerat en rapport om bästa tillsynspraxis gällande utbildnings- och kompetenskrav för personer som deltar i distribution av försäkringar.

Rapporten finns på EIOPAs webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi, och
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi.