Tillsynsmeddelande 3.7.2013 – 54/2013

EIOPA har publicerat dokument relaterade till konsumentskyddet inom försäkringssektorn

Rapport om bästa tillsynspraxis gällande utbildnings- och kompetenskrav för personer som deltar i distribution av försäkringar är ute på remiss

Kommittén för konsumentskydd och finansiell innovation vid Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har tagit fram ett utkast till rapport om bästa tillsynspraxis gällande utbildnings- och kompetenskrav för personer som deltar i distribution av försäkringar.

EIOPA ber intressegrupperna skicka kommentarer till rapporten senast den 23 september 2013 kl. 12 CET via e-post till CP-13-016(at)eiopa.europa.eu. Kommentarerna ska lämnas in på engelska i enlighet med EIOPAs svarsblankett och instruktioner.

Instruktionerna, rapporten och svarsblanketten finns på EIOPAs webbplats.

Rapport om webbplatser som innehåller jämförelser av försäkringar är ute på remiss

EIOPA har publicerat en rapport om webbplatser som innehåller jämförelser av försäkringar. Rapporten gäller både webbtjänster som betraktas som försäkringsförmedling och andra webbtjänster där det är möjligt att jämföra priser och villkor för olika försäkringar.

EIOPA ber intressegrupperna skicka kommentarer till instruktionerna och rapporten senast den 23 september 2013 kl. 12 CET via e-post till CP-13-017(at)eiopa.europa.eu. Kommentarerna ska lämnas in på engelska i enlighet med EIOPAs svarsblankett och instruktioner.

Instruktionerna, rapporten och svarsblanketten finns på EIOPAs webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av 

  • avdelningschef Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi (från den 8 till den 19 juni)
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi (fr.o.m. den 8 augusti 2013).

Om rapporten om webbplatser också marknadsövervakare Pasi Orava, telefon 010 831 5567, e-post pasi.orava(at)fiva.fi (ända till den 12 juni 2013 och fr.o.m. den 19 augusti 2013)