Tillsynsmeddelande 8.4.2013 – 27/2013

EIOPA arrangerar samråd om instruktioner och rapport om handläggning av besvär hos försäkringsförmedlare

Kommittén för konsumentskydd och finansiell innovation vid Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har tagit fram både ett utkast till instruktioner och en rapport om bästa praxis för handläggningen av klagomål hos försäkringsförmedlare.

EIOPA ber intressegrupperna skicka kommentarer till instruktionerna och rapporten senast den 28 juni 2013 kl. 12 CET via e-post till CP-13-006(at)eiopa.europa.eu. Kommentarerna ska lämnas in på engelska i enlighet med instruktionerna på EIOPA:s svarsblankett

Konsultationsdokumenten finns  på EIOPA:s webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi.