Tillsynsmeddelande 30.12.2013 – 90/2013

EBAs riktlinjer om inlåning från allmänheten som beräknas med olika utflödesfaktorer vid likviditetsrapportering (LCR)

Europeiska bankmyndigheten (EBA) lade den 6 december 2013 på sin webbplats ut riktlinjer för sådan inlåning från allmänheten som beräknas med olika utflödesfaktorer vid likviditetsrapporteringen (LCR) än de som fastställs i EU:s kapitalkravs- och likviditetsförordning (CRR). Riktlinjerna syftar till ökad harmonisering av rapporteringen av hushållsinlåning inom banksektorn inom EU.

De behöriga myndigheterna bör införa riktlinjerna inom tre månader efter att EBA har gett ut dem, det vill säga senast den 6 mars 2014.

I riktlinjerna fastställs kriterier för indelningen av inlåning från allmänheten, på vilken tillämpas andra utflödeskoefficienter än de som fastställs i CRR, i tre olika kategorier. Riktlinjerna fastställer inte utflödeskoefficienterna utan instituten bör själva fastställa dem med beaktande av allmänhetens inlåningsbeteende särskilt under stressförhållanden.

Riktlinjerna finns på EBAs webbplats.

Upplysningar

riskexpert Lauri Kujala, telefon 010 831 5223 och e-post lauri.kujala(at)fiva.fi