Tillsynsmeddelande 29.8.2013 – 63/2013

EBA ber om yttranden om utkastet till tekniska standarder för tillsyn av det kapitalbaskrav som bygger på fasta omkostnader i värdepappersföretag

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 17 juli 2013 på sin webbplats ett utkast till tekniska standarder för tillsyn som gäller kapitalbaskravet för värdepappersföretag.

Syftet med standarderna är att harmonisera de principer som ska tillämpas vid beräkning av kapitalbaskravet för sådana värdepappersföretag med begränsad auktorisation som avses i Europaparlamentets och rådets förordning om kapitalkrav (CRR). I standarderna definieras de fasta kostnader som ska användas vid beräkning av kapitalbaskravet för sådana värdepappersföretag i stället för det kapitalbaskrav för operativ risk som fastställts i kapitalkravsförordningen.

Remisstiden går ut den 30 september 2013. Remissen (EBA/CP/2013/30) finns på  EBAs webbplats. På webbplatsen finns också anvisningar för yttranden. En utfrågning om utkastet arrangeras i London den 5 september 2013.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • riskexpert Tuomo Malin, telefon 010 831 5324 eller tuomo.malin(at)fiva.fi (kapitalbasreglering) och
  • marknadsövervakare Ulla Larmi, telefon 010 831 5268 eller ulla.larmi(at)fiva.fi (värdepappersföretag).