Tillsynsmeddelande 8.3.2013 – 18/2013

Anvisningar om handläggning av klagomål i försäkringsbolag och försäkringsföreningar 3/2013 träder i kraft den 18 mars 2013

Finansinspektionen har gett anvisningar om handläggning av klagomål i försäkringsbolag och försäkringsföreningar. Anvisningarna träder i kraft den 18 mars 2013.

Genom anvisningarna har Finansinspektionen genomfört i de nationella bestämmelserna Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) riktlinjer (EIOPA-BoS-12/069) Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål. I anvisningen rekommenderar Finansinspektionen att försäkringsbolagen och -föreningarna iakttar EIOPAs riktlinjer.

Riktlinjerna tillämpas inte på klagomål som gäller lagstadgade försäkringar som ska behandlas enligt ett i lag stadgat förfarande för klagomål.

Följande sammanslutningar omfattas av riktlinjerna:

 • försäkringsbolag
 • försäkringsföreningar
 • utländska försäkringsbolags filialer i Finland och utländska försäkringsbolag som har fått koncession i någon annan stat än Finland och som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial.

Finansinspektionen ger senare ut anvisningar om de uppgifter som ska lämnas Finansinspektionen och om hur uppgifterna ska lämnas.

Till riktlinjerna anknyter EIOPAs rapport om bästa praxis för handläggningen av klagomål i försäkringsbolag och en snabbguide till försäkringsbolag om tillämpning av riktlinjerna särskilt i små försäkringsbolag.

Närmare upplysningar lämnas på Finansinspektionen av

 • avdelningschef Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi och
 • marknadsexpert Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi.
   

Bilagor

 • Föreskrifter och anvisningar 3/2013 Handläggning av klagomål i försäkringsbolag och försäkringsföreningar 
 • EIOPAs riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 
 • EIOPAs rapport om bästa praxis för handläggningen av klagomål i försäkringsbolag  (på engelska)
 • EIOPAs snabbguide till försäkringsbolag (på engelska)