Tillsynsmeddelande 29.1.2013 – 8/2013

Anvisningar för LTG-konsekvensbedömning av försäkringsföretag

EIOPA inledde en teknisk konsekvensbedömning av det s.k. LTG-paketet (Long-Term Guarantees) den 28 januari 2013. EIOPA ska utarbeta en rapport över resultaten från konsekvensbedömningen till solvens II förhandlingspartnerna i juni 2013.

Finansinspektionen anser att det är mycket viktigt att de finländska försäkringsföretagen ska delta i LTG-konsekvensbedömningen i så stor utsträckning som möjligt.

EIOPAs anvisningar

EIOPA har för LTG-konsekvensbedömningen gett ut tekniska definitioner, beräkningstabeller inklusive anvisningar och kvalitativa enkätblanketter.

Inlämnande av svar

Försäkringsföretagen ska lämna in de ifyllda beräkningstabellerna och enkätblanketterna till Finansinspektionen på LTGA(at)finanssivalvonta.fi senast den 31 mars 2013.

Frågor om LTG-konsekvensbedömningen kan riktas till LTGA(at)finanssivalvonta.fi.

Ytterligare information lämnas av

  • matematiker Heli Birling, telefon 010 831 5532, och
  • matematiker Tuuli Wiio, telefon 010 831 5534.