Tillsynsmeddelande 2.1.2013 – 1/2013

Ändringar i tabellen över ordningsavgifter

Finansinspektionen har uppdaterat sin riktgivande tabell över ordningsavgifter. Ändringarna i tabellen bygger främst på totalreformen av värdepappersmarknadslagstiftningen och lagändringarna till följd av EU-förordningen om blankning.

I och med lagändringarna har tillämpningsområdet för ordningsavgifterna utvidgats betydligt. I fortsättningen ska Finansinspektionen enligt lag påföra en ordningsavgift för brott mot bland annat flera bestämmelser i värdepappersmarknadslagen, lagen om investeringstjänster, lagen om placeringsfonder, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och EU-förordningen om blankning.

Genom lagändringarna har man dessutom markant höjt maximi- och minimibeloppet för ordningsavgifterna. Enligt den nya lagen kan juridiska personer påföras en ordningsavgift på 5 000−100 000 euro och fysiska personer en ordningsavgift på 500−10 000 euro.

Närmare upplysningar lämnas av

jurist Jari Synkkänen, telefon 010 831 5200

Bilaga

Finansinspektionens riktgivande tabell över ordningsavgifter