Tillsynsmeddelande 25.4.2013 – 34/2013

Ändringar i tabellen över ordningsavgifter

Finansinspektionen har uppdaterat sin riktgivande tabell över ordningsavgifter. Ändringarna i tabellen bygger på EU:s EMIR-förordning (648/2012) och lagändringar till följd av den.

Närmare upplysningar lämnas av

jurist Jari Synkkänen, telefon 010 831 5200.

Bilaga

Finansinspektionens riktgivande tabell över ordningsavgifter