Tillsynsmeddelande 10.12.2013 – 81/2013

Ändringar i försäkringsmäklarnas rapportering

Finansinspektionen har ändrat föreskrifterna och anvisningarna om försäkringsmäklares rapportering i fråga om sättet att lämna in rapporter. I fortsättningen ska berättelsen över rörelse sammanställas på en formbunden blankett och tabellerna för berättelsen ska sammanställas på ett nytt blankettformulär och skickas via distributionstjänsten Jakelu. Bokslutsuppgifterna skickas som tidigare på elektronisk väg eller i pappersform. Ändringarna träder i kraft så att uppgifterna för 2013 ska lämnas in på de nya blanketterna senast den 30 april 2014.

Ändringarna har förts in i föreskrifterna och anvisningarna 1/2011 och 2/2011. När ändringarna har trätt i kraft, upphävs kapitel 8 i 7/101/2010 och bilagorna 7–16 i 8/002/2007 av Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar.

Till de försäkringsmäklare som omfattas av rapporteringen skickas separata rapporteringsanvisningar i december 2013.

Innehåll i ändringarna av föreskrifterna

Ändringen i föreskrifterna och anvisningarna 1/2011 (Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen) innebär att tabellen för försäkringsmäklarnas berättelse över rörelse ska skickas via distributionstjänsten. Till följd av ändringen läggs VQ-rapporteringstabellerna till i distributionstjänsten Jakelu. Modellen och ifyllningsanvisningarna för VQ-tabellerna läggs ut på Finansinspektionens webbplats före den 15 december 2013.

Ändringen i föreskrifterna och anvisningarna 2/2011 (Försäkringsmarknadssammanslutningars inlämning av tillsynshandlingar till Finansinspektionen) innebär att texten i försäkringsmäklarnas berättelse över rörelse ska sammanställas på formbunden blankett. Bokslutsuppgifterna kan skickas på elektronisk väg eller i pappersform. Före den 15 december 2013 läggs blanketten och anvisningarna för inlämning av uppgifter ut på Finansinspektionens webbplats.

Ikraftträdande av ändringarna

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 31 december 2013. Försäkringsmäklarna ska lämna de uppgifter som ska rapporteras för 2013 i enlighet med de ändrade föreskrifterna och anvisningarna första gången senast den 30 april 2014.

Upphävda föreskrifter

När ändringarna har trätt i kraft, upphävs kapitel 8 i 7/101/2010 och bilagorna 7–16 i 8/002/2007 av Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar.

Upplysningar

  • Marknadsövervakare Pasi Orava, telefon 010 831 5567
  • Marknadsövervakare Janne Sinisalo, telefon 010 831 5556

Bilaga

  • Föreskrifter och anvisningar 1/2011 Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen 
  • Föreskrifter och anvisningar 2/2011 Försäkringsmarknadssammanslutningars inlämning av tillsynshandlingar till Finansinspektionen