Tillsynsmeddelande 12.12.2013 – 84/2013

Ändring av föreskrifterna och anvisningarna om försäkringsmarknadssammanslutningars inlämning av tillsynshandlingar

Finansinspektionen har gett ut de reviderade föreskrifterna och anvisningarna 2/2011 (Försäkringsmarknadssammanslutningars inlämning av tillsynshandlingar till Finansinspektionen). Föreskrifterna och anvisningarna har kompletterats med

  • anvisningar om inlämning av försäkringsmäklarens berättelse över rörelse och bokslutsuppgifter
  • föreskrifter om sjukkassor
  • två ändringar med anledning av ändringen av lagen om pensionsstiftelser som innebär att pensionsstiftelser som bedriver lagstadgad verksamhet har en handling och en utredning mindre att lämna in
  • preciseringar av vissa termer och uttryck.

Ändringarna träder i kraft den 31 december 2013.

Upplysningar

byråchef Seppo Juutilainen, telefon 010 831 55 20 eller e-post seppo.juutilainen(at)fiva.fi.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 2/2011: Försäkringsmarknadssammanslutningars inlämning av tillsynshandlingar till Finansinspektionen

Tillsynsmeddelandet har korrigerats den 17 december 2013.