Offentlig delgivning 23.1.2023: Fastställandet av sjukkassornas stadgeändringar

Som offentlig delgivning med stöd av 62 § i förvaltningslagen (434/2003) meddelas att Finansinspektionen har fastställt stadgeändringar av följande sjukkassor:

 • Inkeroisten tehtaiden vakuutuskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1536)
 • Yara Suomen Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1604)
 • Imatran Terästehtaan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1614)
 • Vakuutuskassa Enerkemi stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1615)
 • Finlaysonin Forssan tehtaitten sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1661)
 • Varkauden sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1650)
 • Högfors-Karkkilan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1675)
 • Lapuan Patruunatehtaan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1672)
 • Metalsin sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1688)
 • Linnavuoren Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1699)
 • Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1733)
 • Mäntän pumpputehtaan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1715)
 • Paperialan Imatran sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1745)
 • Sairauskassa Rollikka stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1747)
 • HOK-Elannon sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1697)
 • Lentokonetehtaan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1710)
 • Teljän sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1695)
 • Sunilan Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1790)
 • Repolan toimihenkilöiden sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1645)
 • Sorsakosken Tehtaitten sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1685)
 • Tradekan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 3 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1684)

Besluten hålls tillgängliga hos Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors. Besluten finns tillgängliga i 30 dagar efter att meddelandet publicerades.

Besvär ska anföras vid Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.

Finansinspektionen, den 23 januari 2023