Offentlig delgivning 14.3.2023: Fastställandet av sjukkassornas stadgeändringar

Som offentlig delgivning med stöd av 62 § i förvaltningslagen (434/2003) meddelas att Finansinspektionen har fastställt stadgeändringar av följande sjukkassor;

 • Sjukkassa Ebbas stadgeändringar fr.o.m. den 26 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1899)
 • Ahtausalan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1732)
 • ABB:n vakuutuskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1781)
 • Veitsiluodon Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 5 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1718)
 • Sairauskassa Rowaco stadgeändringar fr.o.m. den 1 februari 2023 (ärendenummer FIVA/2023/89)
 • Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1725)
 • Finnair-konsernin sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 9 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1736)
 • Tihisenniemen sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 9 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1821)
 • Nuottasaaren sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 och 1 mars 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1719)
 • Killinallin Vakuutuskassa stadgeändringar fr.o.m. den 2 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1731)
 • Kyron sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 2 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1666)
 • Äänekosken Tehtaitten sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 2 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1691)
 • Iittalan Lasitehtaan Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 2 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1730)
 • Kilpilahden sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 11 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1703)
 • WaasaWärtsilän Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 11 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1750)
 • Kaapelin sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 11 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1818)
 • Sairauskassa Komet stadgeändringar fr.o.m. den 11 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1744)
 • Sairauskassa Parkki stadgeändringar fr.o.m. den 13 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1840)
 • Vakuutuskassa Aalto stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1864)
 • Koneen toimihenkilöiden vakuutuskassa stadgeändringar fr.o.m. den 17 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1786 och FIVA/2022/1787)
 • Jylhän Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 20 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1705)
 • Turulan Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 24 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1812)
 • Rauten sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 23 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1607)
 • L&T-sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 24 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1825)
 • Peltolan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 25 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1872)
 • Mäntän tehtaiden sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 25 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1897)
 • Sairauskassa Ebba stadgeändringar fr.o.m. den 26 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1899)
 • Oulun Kaapelityöväen Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 26 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1890)
 • Ihalaisten tehdasalueen sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 27 januari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1816)
 • Sairauskassa Wisa stadgeändringar fr.o.m. den 1 mars 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1701)
 • Lypsyniemen sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 mars 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1704)
 • Sairauskassa Kupari stadgeändringar fr.o.m. den 1 februari 2023 (ärendenummer FIVA/2023/94)
 • Rautpohjan sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 februari 2023 (ärendenummer FIVA/2023/91)
 • Karhulan Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 februari 2023 (ärendenummer FIVA/2023/108)
 • Pankakosken sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 februari 2023 (ärendenummer FIVA/2023/124)
 • CABB:n sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 3 februari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1909)
 • Cimcorp Oy:n sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 7 februari 2023 (ärendenummer FIVA/2023/160)
 • Sjukkassan Peko stadgeändringar fr.o.m. den 8 februari 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1870)
 • Sairauskassa WALKIA stadgeändringar fr.o.m. den 13 februari 2023 (ärendenummer FIVA/2023/241)
 • Jokilaakson Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 2 mars 2023 (ärendenummer FIVA/2023/268)
 • Veitsiluodon Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 2 mars 2023 (ärendenummer FIVA/2023/276)
 • Seikun Sahan työntekijäin sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 7 mars 2023 (ärendenummer FIVA/2023/279)
 • Lielahden tehtaiden sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 7 mars 2023 (ärendenummer FIVA/2022/1893)
 • Kotkan Vakuutuskassa stadgeändringar fr.o.m. den 9 mars 2023 (ärendenummer FIVA/2023/140)
 • Toimihenkilösairauskassa Meta stadgeändringar fr.o.m. den 9 mars 2023 (ärendenummer FIVA/2023/306)


Besluten hålls tillgängliga hos Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors. Besluten finns tillgängliga i 37 dagar efter att meddelandet publicerades.

Besvär ska anföras vid Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.

Finansinspektionen, den 14 mars 2023