Offentlig delgivning 12.12.2023: Fastställandet av sjukkassornas stadgeändringar

Som offentlig delgivning med stöd av 62 § i förvaltningslagen (434/2003) meddelas att Finansinspektionen har fastställt stadgeändringar av följande sjukkassor:

 • Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/1812)
 • Otanmäen sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/1858)
 • Sjuka Haro stadgeändringar fr.o.m. den 30 oktober 2023 (ärendenummer FIVA/2023/969)
 • Varkauden sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/1889)
 • Purso Tools Porin henkilöstön sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 17 november 2023 (ärendenummer FIVA/2023/1922)
 • Sairauskassa Jaro stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2035)
 • Sairauskassa Sampas stadgeändringar fr.o.m. den 31 december 2023 (ärendenummer FIVA/2023/1971)
 • Sairauskassa Laiva stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2046)
 • Sairauskassa Sellu stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2047)
 • UTC:n Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2056)
 • Porin Valimon Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 december 2023 (ärendenummer FIVA/2023/2085)
 • Toimihenkilösairauskassa Meta stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2086)
 • Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2101)
 • Nokian Kumiväen Sairauskassa stadgeändringar fr.o.m. den 1 januari 2024 (ärendenummer FIVA/2023/2104) 

Beslutet hålls tillgänglig hos Finansinspektionen, adress Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors. Beslutet finns tillgängligt i 37 dagar efter att meddelandet publicerades.

Besvär ska anföras vid Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.