Kungörelse 9.6.2023: Fusion av Finlands Livmedelsarbetares Arbetslöshetskassa med Avoin työttömyyskassa A-kassa

Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa och Avoin työttömyyskassa A-kassa har i sina kassamöten 22.5.2023 och 26.5.2023 godkänt avtalet om en fusion av Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa med Avoin työttömyyskassa A-kassa fr.o.m. 1.1.2024.  

De ovan nämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan.

Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, att inlämna anmärkningarna skriftligt till Finansinspektionen senast 7.7.2023. Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

Helsingfors den 6 juni 2023

Satu Luojola
senior jurist