Kuljetusalan Työttömyyskassa fusioneras med Avoin työttömyyskassa A-kassa fr.o.m. 1.1.2023

Kuljetusalan Työttömyyskassa och Avoin työttömyyskassa A-kassa har i sina kassamöten 18.5.2022 och 30.5.2022 godkänt avtalet om Kuljetusalan Työttömyyskassas fusion med Avoin työttömyyskassa A-kassa fr.o.m. 1.1.2023. 

De ovan nämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan.

Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, att inlämna anmärkningarna skriftligt till Finansinspektionen senast 8.7.2022. Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

Helsingfors den 6 juni 2022

Satu Luojola

Jurist