Offentlig delgivning 10.7.2020 – 2/2020

Meddelande från den danska tillsynsmyndigheten om återkallelse av försäkringsbolags koncession

Den danska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet har meddelat att den har återkallat försäkringsbolaget Gefion Insurance A/S:s koncession från och med den 24 juni 2020. Åtgärden har samband med de rekonstruktionsåtgärder mot bolaget som tillsynsmyndigheten inledde den 28 november 2019.

Ytterligare information finns på Finanstilsynets webbplats (på engelska).

Den danska tillsynsmyndigheten har meddelat om åtgärderna i enlighet med Solvens II-direktivet.

Denna delgivning har Finansinspektionen lämnat enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).