Offentlig delgivning 26.7.2019 – 04/2019

Finansinspektionen har beviljat Paul Ehrnrooth och Turret Oy Ab undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Digitalist Group Abp enligt 11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen

Finansinspektionens beslut dnr Fiva FIVA 6/02.05.05/2019

Med stöd av 11 kap. 26 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) har Finansinspektionen den 16 juli 2019 beviljat Paul Ehrnrooth och Turret Oy Ab undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Digitalist Group Abp enligt 11 kap. 19 § i nämnda lag.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionen.fi och fram till den 16 august 2019 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 26 juli 2019 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 09 831 5366.

Helsingfors 26 juli 2019

Finansinspektionen

Beslut (på finska, pdf)