Offentlig delgivning 28.5.2018 – 3/2018

Meddelande från den danska tillsynsmyndigheten om att ett försäkringsbolag försatts i likvidation/konkurs

Den danska tillsynsmyndigheten, Finanstilsynet, meddelade den 8 maj 2018 att försäkringsbolaget Alpfa Insurance A/S har försatts i konkurss. Advokat Boris Frederiksen har tillsatts som förvaltare för bolaget. Ytterligare information finns på Finanstilsynets webbplats på adressen: www.finanstilsynet.dk/en/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2018/Alpha-insurance-080518 och på Alpha Insurance A/S webbplats på adressen: www.alphagroup.dk.

Den danska tillsynsmyndigheten har meddelat om åtgärderna i enlighet med Solvens II-direktivet.

Denna delgivning har Finansinspektionen lämnat enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).