Offentlig delgivning 25.7.2016 – 10/2016

Spaniens tillsynsmyndighet informerar om rekonstruktionsåtgärder i ett försäkringsbolag

Spaniens finansiella tillsynsmyndighet, the Director General of Insurance and Pension Funds, informerade den 7 juli 2016 om sitt beslut att vidta bland annat följande tillsynsåtgärder mot försäkringsbolaget La Alianza Espanola S.A. de Seguros:

  1. Förbjuda bolaget att använda sina anläggningstillgångar, värdepapper, insättningar, finansiella tillgångar eller annan egendom.
  2. Förbjuda bolaget att uppta nya lån, bevilja kredit, ställa säkerheter eller betala utdelningar.

The Director General of Insurance and Pension Funds har meddelat om sitt beslut enligt Solvens II-direktivet.

Denna delgivning från Finansinspektionen har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lagen 525/2008.