Offentlig delgivning 4.3.2014 – 3/2014

Ungerns Central Bank informerar om obligatorisk likvidation av försäkringsbolag och utnämning av förvaltare

Den 18 februari 2014 informerade Ungerns Central Bank att tillsynsmyndighet the Metropolitan Tribunal har beslutat på bankens begäran, att försätta försäkringsbolaget AIM A´ltalános Biztositó Zrt. i obligatorisk likvidation. Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. har utsatts till bolagets förvaltare.

Ungerns Central Bank meddelade om åtgärderna enligt direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag.

Finansinspektionen meddelar härmed om Ungerns Central Banks underrättelse i enlighet med 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/2005) sådan den lyder i lag 525/2008, och i enlighet med 15 b § sådan den lyder i lag 331/2004.