Offentlig delgivning 4.3.2014 – 4/2014

Rumäniens tillsynsmyndighet informerar om rekonstruktionsåtgärder i ett försäkringsbolag

Rumäniens tillsynsmyndighet the Romanian Financial Supervision Authority informerade den 18 februari 2014 om sitt beslut nr 42/18.02.2014 att vidta rekonstruktionsåtgärder mot försäkringsbolaget Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A.. Bolaget har ställts under specialförvaltning. 

Romanian Financial Supervision Authority meddelade om åtgärderna enligt direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsbolag.

Detta meddelande om den rumänska tillsynsmyndighetens underrättelse har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008.