Offentlig delgivning 7.7.2014 – 6/2014

Rumäniens tillsynsmyndighet informerar om rekonstruktionsåtgärder i ett försäkringsbolag

Rumäniens tillsynsmyndighet, the Romanian Financial Supervision Authority, informerade den 19 maj 2014 om sitt beslut nr 183/16.05.2014 att vidta rekonstruktionsåtgärder avseende försäkringsbolaget Carpatica Asig S.A. Bolagets styrelse skulle inom 20 dagar upprätta en sådan rekonstruktionsplan som närmare framgår av beslutet.

The Romanian Financial Supervision Authority meddelade om åtgärderna i enlighet med direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag.

Detta delgivande från Finansinspektionen i Finland om den rumänska tillsynsmyndighetens underrättelse har lämnats enligt 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008.