Offentlig delgivning 8.7.2013 – 11/2013

Tillsynsmyndigheten i Lettland meddelar att ett försäkringsbolag har försatts i likvidation och att dess verksamhetstillstånd har återkallats

Den lettiska tillsynsmyndigheten Financial and Capital Market Commission har den 13 juni 2013 meddelat att man beslutat inleda ett likvidationsförfarande mot försäkringsbolaget IJSC "Balva". Bolagets verksamhetstillstånd har återkallats.

Financial and Capital Market Commission har meddelat om åtgärderna enligt direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag.

Denna delgivning från FI baserar sig på följande lagrum: 15 a § i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådan den lyder i lag 525/2008.