Rapporteringsmeddelande 17.5.2024 – 10/2024

ECB har publicerat nya EGDQ-regler | EBA

Europeiska centralbanken (ECB) har publicerat nya EGDQ-regler på sin webbplats. De nya reglerna baserar sig på artikel 4.1 i beslut ECB/2014/29, enligt vilken ECB i samarbete med experter vid de nationella tillsynsmyndigheterna ska ta fram ytterligare kontroller som används för kvalitetssäkring i EGDQ-arbetsgruppen (Expert Group on Data Quality).

De nya EGDQ-reglerna har införts och de inverkar på kreditinstitutens rapportering. EGDQ-reglerna kompletterar Europeiska bankmyndighetens (EBA) valideringsregler och förbättrar kvaliteten på de uppgifter som tillsynsmyndigheterna använder.

EGDQ-regler har publicerats på ECB:s webbplats för banktillsyn sedan 2018.

Mer information på ECB:s webbplats