Rapporteringsmeddelande 24.3.2023 – 09/23

Rapporteringens valideringsservice kommer att ha ett serviceavbrott på måndag 27 mars 2023 fr.o.m. 8:00 | EBA EIOPA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionens nya rapporteringens valideringsservice kommer att ha ett serviceavbrott på måndag 27 mars 2023 fr.o.m. 8:00. Vi kommer att informera er när valideringsservicen är tillgänglig för rapportörerna igen.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka för rapportörerna.

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem(at)fiva.fi