Rapporteringsmeddelande 19.12.2023 – 50/2023

Rapportörsportal kommer att ha ett serviceavbrott på dag 20 december 2023 fr.o.m. 7:30 | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionens nya rapporteringssystems rapportörsportal kommer att ha ett serviceavbrott på onsdag 20 december 2023 fr.o.m. 7:30. Vi kommer att informera er när rapportörsportal är tillgänglig för rapportörerna igen.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka för rapportörerna.

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem@fiva.fi