Rapporteringsmeddelande 3.11.2023 – 44/2023

RA-rapporteringen | Nationell rapportering (Virati)

Rapporteringen om risker och kontroller som gäller penningtvätt och finansiering av terrorism (RA, Riskbedömningsenkät) överförs till Rapportörsportalen i Finansinspektionens nya rapporteringssystem. I Rapportörsportalen rapportörer identifieras och befullmäktigas via tjänsten suomi.fi.

Rapporteringen omfattar härefter också sådana risker och kontroller som gäller sanktioner.

Finansinspektionen ger ut ett särskilt rapporteringsmeddelande när rapporteringen har lagts till i Rapportörsportalen.

RA-rapporteringen, tabeller

RA-rapporteringen - anvisningar

Referensdag för rapporteringen är 31.12.2023 och uppgifterna ska rapporteras till Finansinspektionen senast 28.2.2024.

Rapportörer som inte har bedrivit verksamhet under 2023 eller som inte har sådana kunder som avses i 3 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ska emellertid lämna in en nollrapport.

Närmare upplysningar

  • Frågor om rapporteringen: VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om rapportens innehåll: ulla-maija.kaivola(at)fiva.fi

Närmare information finns på Finansinspektionens webbplats