Rapporteringsmeddelande 3.10.2023 – 40/2023

Datainsamlingar har lagts till i Rapportörsportal för Finansinspektionens nya rapporteringssystem | EBA Nationell rapportering (Virati)

I Rapportörsportal har lagts till rapporteringsskyldigheterna för följande datainsamlingar:

• Rapportering av hypoteksbanksverksamhet (KP)
• Supervisory Benchmarking Portfolios (SBPIMV, EBA DPM 3.3)

Ovan nämnda rapporter ska lämnas in via Finansinspektionens rapportörsportal fr.o.m. rapporteringstidpunkten 30.9.2023.

I webbtjänsten finns dokumentet Kända problem i rapportörsportalen. Vi ber användarna vara i kontakt om eventuella nya brister i systemet.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats:
Finansinspektionens anvisningar för rapportering av ekonomisk ställning och risker i företag under tillsyn

Det går att logga in i Rapportörsportal via följande webbadress:
https://rapportering.finanssivalvonta.fi


Närmare information

• Närmare information om det nya rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
• Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.


Närmare upplysningar lämnas av

• Kontakter i första hand via Finansinspektionens rapportörsportal
• Frågor om det nya rapporteringssystemet:
NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi