Rapporteringsmeddelande 28.9.2023 – 38/2023

Inbjudan till rapporteringswebbinarium | ESMA

Finansinspektionen håller ett webbinarium om finansiell status och riskrapportering 3 oktober 2023 kl. 9.00–10.30.

Under webbinariet behandlas frågor som gäller alternativ fondrapportering.

Program:

  • Webbinariet öppnas
  • Revideringen av systemet för rapporteringen av finansiell ställning och
  • risker i företagen under tillsyn:
    • Överföring av datainsamlingarna till produktion
    • Presentation av AIFMD rapporteringen
  • Diskussion


Deltagarna kan också skicka in frågor i förväg som kan tas upp under webbinariet. Frågor tas emot på adressen kyselyvastaukset(at)finanssivalvonta.fi till den 2 oktober 2023.

Webbinariet spelas in och inspelningen läggs ut på Finansinspektionens webbplats under fliken Rapportering. Webbinariet hålls på finska.

Efter anmälan skickas en bekräftelse per e-post med länk till webbinariet.

Anmäl dig till webbinariet senast den 2 oktober 2023 via länken nedan:

Länk till anmälan