Rapporteringsmeddelande 10.8.2023 – 34/2023

EBA har publicerat en teknisk standard (ITS) om rapporteringen av ränterisken i den finansiella balansen (IRRBB) – DPM 3.4 tas i bruk för uppgifterna från den 30 september 2024

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat än ändrad teknisk standard (ITS) i anslutning till rapporteringen av ränterisken i den finansiella balansen (IRRBB). Ändringarna i rapporteringskraven ger tillsynsmyndigheterna ändamålsenlig information om institutens IRRBB-risker och producerar uppföljningsdata om hur företagen under tillsyn verkställer det åtgärdspaket som EBA publicerade i oktober 2022.

Proportionalitet har varit den väsentliga synvinkeln i utvecklingen av rapporteringsstandarderna. ITS innehåller förenklade rapporteringsmodeller för små och icke-komplexa institut (SNCI) samt för "andra än stora" institut.

Den första rapporteringstidpunkten för tillämpande av den tekniska standarden är den 30 september 2024. De slutliga utkasten till ITS utgör en del av rapporteringsramen 3.4, och det tekniska paketet kommer enligt EBAs bedömning att publiceras i mitten av oktober 2023. 

Närmare information finns på EBAs webbplats

Ad-hoc-rapportering av engångsnatur om IRRBB-uppgifterna från den 31 december 2023

Ad-hoc-rapportering av engångsnatur omfattar de viktigaste bankerna som regelbundet rapporterar IRRBB-uppgifter som en del av de övningar av Basel-standardernas konsekvensbedömningar som koordineras av EBA. Ad-hoc-rapporteringen innehåller samma tabeller som rapporteringsramen 3.4, vilken träder i kraft den 30 september 2024.

Ad-hoc-rapporteringens tekniska paket finns tillgänglig från mitten av oktober som en del av rapporteringsramen 3.3.

Finansinspektionen kontaktar separat de företag under tillsyn som ad-hoc-rapporteringen gäller.

Närmare information finns på EBAs webbplats