Rapporteringsmeddelande 4.7.2023 – 31/2023

EBAs valideringsregler har uppdaterats | EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har uppdaterat valideringsreglerna den 12 juni 2023.

Uppdateringarna har beaktats i rapportörsportalen i Finansinspektionens nya rapporteringssystem och i rapporteringssystemets valideringstjänster. EBAs alla datainsamlingar ska lämnas via Finansinspektionens rapportörsportal enligt uppgifterna fr.o.m. den 30 september 2023.

Finansinspektionens Rapporteringsprogrammets kan fortfarande användas i ändrade rapporter för datainsamlingar som tidigare skickats via e-post. Rapporteringsprogrammets uppdaterade Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst.

Mera information på EBAs webbsidor


Närmare upplysningar lämnas av:

  • Kontakter i första hand via Finansinspektionens rapportörsportal