Rapporteringsmeddelande 5.1.2023 – 2/2023

EBAs valideringsregler har uppdaterats | EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har uppdaterat valideringsreglerna den 12 december 2022.

Uppdateringarna har beaktats i rapportörsportalen i Finansinspektionens nya rapporteringssystem och i rapporteringssystemets valideringstjänster. EBAs alla datainsamlingar ska lämnas via Finansinspektionens rapportörsportal enligt uppgifterna fr.o.m. den 30 september 2022.

Finansinspektionens Rapporteringsprogrammets kan fortfarande användas i ändrade rapporter för datainsamlingar som tidigare skickats via e-post. Rapporteringsprogrammets uppdaterade Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst.

Mera information på EBAs webbsidor.

Närmare upplysningar lämnas av:

  • Frågor om förnyande av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi
  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML): EBAReportingHelpdesk(at)finanssivalvonta.fi