Rapporteringsmeddelande 29.6.2023 – 29/2023

EBAs ersättningsrapportering

REM BM kreditinstitut

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har beslutat vilka kreditinstitut och värdepappersföretag som ska rapportera riktmärkning av ersättningspraxis (REM BM (benchmarking of remuneration practices)).

Finansinspektionen har särskilt kontaktat de aktörer som ska lämna in riktmärkningsuppgifter och uppgifterna finns i rapportörsportalen. Den sista inlämningsdagen är den 31 augusti 2023 enligt uppgifterna den 31 december 2022.

Finansinspektionen lämnar in ersättningsuppgifter till EBA från de största kreditinstituten uttryckt i volym av tillgångar i den egna medlemsstaten och säkerställer att rapporteringen täcker minst 60 procent av banksystemets volym av tillgångar i medlemsstaten.

Rapporteringen i kreditinstitut grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 9/2022, dvs. EBA/GL/2022/06 Riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis (REM BM), lönegap mellan könen (REM GAP) och godkända högre kvoter (REM HR) enligt direktiv 2013/36/EU, punkterna 12 och 15 i riktlinjerna.

Rapporteringen görs på högsta konsoliderade nivå.

 

REM BM värdepappersföretag

Finansinspektionen lämnar in ersättningsuppgifter till EBA från de största värdepappersföretagen uttryckt i volym av tillgångar i den egna medlemsstaten och säkerställer att rapporteringen täcker minst 50 procent av alla värdepappersföretagens tillgångar i medlemsstaten.

Finansinspektionen har särskilt kontaktat de aktörer som ska lämna in riktmärkningsuppgifter och uppgifterna finns i rapportörsportalen. Den sista inlämningsdagen är den 31 augusti 2023 enligt uppgifterna den 31 december 2022.

Rapporteringen i värdepappersföretag grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 10/2022, dvs. EBA/GL/2022/07 Riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis och lönegap mellan könen enligt direktiv (EU) 2019/2034 (REM GAP), punkterna 12 och 13 i riktlinjerna.

Rapporteringen görs på högsta konsoliderade nivå.

 

REM HE kreditinstitut och värdepappersföretag

Finansinspektionen påminner om att alla företag under tillsyn som omfattas av rapporteringen ska lämna in rapporten om REM HE (High earners) senast den 31 augusti 2023 även i det fallet att företaget under tillsyn inte hade sådana högavlönade anställda som avses i rapporteringen den 31 december 2022.

Rapporteringen i värdepappersföretag gäller företag som inte uppfyller villkoren i artikel 12 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag (EU 2019/2033) samt deras finansiella företagsgrupper (6b kap. 1b § i lagen om investeringstjänster (747/2012))

Rapporteringen grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 8/2022 dvs. EBA/GL/8/2022 Riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034 (REM HE).

Rapporteringen görs på högsta konsoliderade nivå.

 

REM HR kreditinstitut

Finansinspektionen påminner om att alla kreditinstitut ska lämna in den ovan nämnda rapporten senast den 31 augusti 2023, även i det fall att företaget under tillsyn inte haft ett beslut som höjer kvoten mellan de rörliga och fasta delarna av ersättningen och som fattats av ett bolagsorgan eller ett annat beslutande organ.

Rapporteringen ska göras för enskilda kreditinstitut (på solonivå).

Rapporteringen grundar sig på Finansinspektionen föreskrifter och anvisningar 9/2022, dvs. EBA/GL/2022/06 Riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis (REM BM), lönegap mellan könen (REM GAP) och godkända högre kvoter (REM HR) enligt direktiv 2013/36/EU, punkterna 8 b och 12 i riktlinjerna. 

 

REM GAP kreditinstitut och värdepappersföretag

Uppgifter om lönegap mellan könen ska rapporteras första gången enligt uppgifterna den 31 december 2023.

 

* Kontakttaganden ska i första hand ske via Finansinspektionens rapportörsportal

* Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML): EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi – tas ur bruk vid utgången av juni 2023