Rapporteringsmeddelande 19.6.2023 – 26/2023

Serviceavbrott i Finansinspektionens valideringsservice har upphört | EBA EIOPA Nationell rapportering (Virati)

Serviceavbrott i Finansinspektionens nya rapporteringssystems valideringsservice har upphört.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats Bruksanvisning för rapportering av finansiell ställning och risker i företag under Finansinspektionens tillsyn.

Det går att logga in i valideringstjänsten via följande webbadress https://valideringsservice-rapportering.finanssivalvonta.fi.

Närmare information

  • Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)fiva.fi